A 30.01.17 23:06:36 Bylo třeba upravit konfigurační soubor WWW serveru Apache ! ( C:\PROGRAM FILES (X86)\APACHE SOFTWARE FOUNDATION\APACHE2.2\CONF\HTTPD.CONF ) A ------------------------------- A 30.01.17 23:06:44 !! Start Esc ( DESKTOP-KI287CO # Sindelarova - A_U51DJ6UZ(460576) ) : Chybně nastavený WWWROOT=C:\PROGRAM FILES (X86)\APACHE SOFTWARE FOUNDATION\APACHE2.2\HTDOCS\ ( neexistuje v něm l.dll ) !